NUESTROS SOCIOS
Noticias de Chaian
(ĐSPL) – “Đừng kết hôn vội vàng, đừng giữ bí mật với mẹ, và luôn nhớ rằng cha yêu con biết bao” là những lời dặn con gái của người cha Ian Pratt chỉ còn sống được 1 năm nữa. Anh Ian Pratt, 44 tuổi, ở Anh, quyết định dặn dò sớm cô con gái nhỏ Georgiana ...
Cảm động lời dặn dò con gái của người <b>cha</b> sắp chết
'Đừng vội vàng kết hôn, đừng giữ bí mật với mẹ, và luôn nhớ rằng cha yêu con nhiều như thế nào...', người cha Ian Pratt dặn con. Ian Pratt, 44 tuổi, quyết định trò chuyện sớm với cô con gái nhỏ mới 3 tuổi rưỡi của mình "về các chàng trai". Đây là chủ ...
Người <b>cha</b> sắp chết dạy con gái nhỏ bài học cuộc sống
Los códigos postales de Chaian
15684
Chaian
15884
Chaian
Hoteles
A Pedreira A Pedreira
Folgar, 32
36675 Cuntis
Pazo La Buzaca Pazo La Buzaca
Lugar de San Lorenzo 36
36668 Moraña
Torre do Rio Torre do Rio
Baxe, 1 - San Andres de Cesar
36653 Caldas de Reis